Chùa ở Thủ Dầu Một

Chùa Hội Khánh

Chùa Hội Khánh
Địa chỉ : 35, Đường Yersin, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam
Điện thoại : 0650 3824 043
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hội Khánh, Chùa ở Thủ Dầu Một

Ba Thien Hau Pagoda

Ba Thien Hau Pagoda
Địa chỉ : 4 Nguyễn Du, Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam
Điện thoại : 0650 3823 073
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Ba Thien Hau Pagoda, Chùa ở Thủ Dầu Một

Chùa Ông Ngựa

Chùa Ông Ngựa
Địa chỉ : Hùng Vương, Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam
Điện thoại : 0650 3829 024
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Ông Ngựa, Chùa ở Thủ Dầu Một

Tibetan temple

Tibetan temple
Địa chỉ : Thích Quảng Đức, Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam
Điện thoại : 0650 3823 020
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Tibetan temple, Chùa ở Thủ Dầu Một