Chùa ở Bắc Giang

Vinh Nghiem Pagoda

Vinh Nghiem Pagoda
Địa chỉ : Yên Dũng District, Bac Giang, Vietnam
Điện thoại : 0123 415 1077
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Vinh Nghiem Pagoda, Chùa ở Bắc Giang

Bo Da Pagoda

Bo Da Pagoda
Địa chỉ : Đường đê, Việt Yên, Bắc Giang, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//chuaboda.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Bo Da Pagoda, Chùa ở Bắc Giang

Chùa Phúc Quang

Chùa Phúc Quang
Địa chỉ : TL295, Lạng Giang, Bắc Giang, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phúc Quang, Chùa ở Bắc Giang