Liên hệ

1. Liên hệ quảng cáo:
Điện thoại:  0981 404 427
Email:  lewishai@gmail.com 

2. Liên hệ post bài miễn phí:
Mọi người cần post bài giới thiệu địa điểm, thông tin đơn vị, vị trí.. vui lòng gửi nội dung qua email sau:
Email:  lewishai@gmail.com