Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Hàm Long

Chùa Hàm Long
Địa chỉ : Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại : 094 968 92 11
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hàm Long, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Bút Tháp

Chùa Bút Tháp
Địa chỉ : thôn, Bút Tháp, Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bút Tháp, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Dâu

Chùa Dâu
Địa chỉ : Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại : 0165 405 7195
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Dâu, Chùa ở Bắc Ninh

CHÙA ĐẠI QUANG

CHÙA ĐẠI QUANG
Địa chỉ : Hữu CHấp - Hòa Long - Bắc Ninh, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại : 093 555 03 99
Website : https//chuadaiquang.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
CHÙA ĐẠI QUANG, Chùa ở Bắc Ninh

Thien Tam

Thien Tam
Địa chỉ : thôn Tiêu Thượng, Tương Giang, Tx. Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//phapluan.org/
>> Chỉ đường Google Map <<
Thien Tam, Chùa ở Bắc Ninh

Ba Chua Kho Temple

Ba Chua Kho Temple
Địa chỉ : Vũ Ninh, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại : 0222 3821 183
Website : https//www.facebook.com/denbachuakho.bacninh/
>> Chỉ đường Google Map <<
Ba Chua Kho Temple, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Niềm

Chùa Niềm
Địa chỉ : Tp., Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Niềm, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Dận

Chùa Dận
Địa chỉ : Trần Phú, Đình Bảng, Tx. Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại : 091 245 89 34
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Dận, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Diên Quang

Chùa Diên Quang
Địa chỉ : QL18, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//chuadienquang.com.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Diên Quang, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Cổ Pháp

Chùa Cổ Pháp
Địa chỉ : Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Cổ Pháp, Chùa ở Bắc Ninh

chùa Tiêu Sơn

chùa Tiêu Sơn
Địa chỉ : Tương Giang, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại : 097 250 58 30
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
chùa Tiêu Sơn, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Vinh Phúc

Chùa Vinh Phúc
Địa chỉ : Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
Điện thoại : 098 787 83 66
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Vinh Phúc, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa phật tích

Chùa phật tích
Địa chỉ : Chùa phật tích, Vietnam
Điện thoại : 0222 3895 895
Website : http//hoidulich.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa phật tích, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Mẫu Tứ Pháp

Chùa Mẫu Tứ Pháp
Địa chỉ : Mãn xá hà mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Mẫu Tứ Pháp, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Cổ Pháp

Chùa Cổ Pháp
Địa chỉ : Tx. Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Cổ Pháp, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Lim

Chùa Lim
Địa chỉ : ĐT276, tt. Lim, Tiên Du, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Lim, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Tam Sơn

Chùa Tam Sơn
Địa chỉ : Tam Sơn Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại : 0166 202 0873
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tam Sơn, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Linh Ứng

Chùa Linh Ứng
Địa chỉ : Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Linh Ứng, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Phúc Lâm

Chùa Phúc Lâm
Địa chỉ : ĐT276, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phúc Lâm, Chùa ở Bắc Ninh

Chùa Phật Tích

Chùa Phật Tích
Địa chỉ : Ngõ Chùa CaKhoai, Tiên Du, Bắc Ninh, Vietnam
Điện thoại : 0222 3895 895
Website : http//chuaphattich.blogspot.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phật Tích, Chùa ở Bắc Ninh