Chùa ở Bến Tre

Van Phuoc Pagoda

Van Phuoc Pagoda
Địa chỉ : ĐT883, tt. Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre, Vietnam
Điện thoại : 075 3753 357
Website : http//chuavanphuoc.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Van Phuoc Pagoda, Chùa ở Bến Tre

Chùa Phật Minh

Chùa Phật Minh
Địa chỉ : Đường Không Tên, Giao Hòa, Châu Thành, Bến Tre, Vietnam
Điện thoại : 075 3865 049
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phật Minh, Chùa ở Bến Tre

Chùa VẠN ĐỨC

Chùa VẠN ĐỨC
Địa chỉ : Ấp 2,, Tam Hiệp, Bình Đại, Bến Tre, Vietnam
Điện thoại : 091 600 51 65
Website : https//chuavanduc.wordpress.com/about/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa VẠN ĐỨC, Chùa ở Bến Tre

Chùa Viên Minh

Chùa Viên Minh
Địa chỉ : Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, Tp. Bến Tre, Bến Tre, Vietnam
Điện thoại : 075 3822 289
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Viên Minh, Chùa ở Bến Tre

Chùa Tuyên Linh

Chùa Tuyên Linh
Địa chỉ : Xã Minh Đức, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre, Vietnam
Điện thoại : 075 3849 762
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tuyên Linh, Chùa ở Bến Tre

Chùa Kim Long

Chùa Kim Long
Địa chỉ : QL57, Chợ Lách, Bến Tre, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Kim Long, Chùa ở Bến Tre

Chùa Bạch Vân

Chùa Bạch Vân
Địa chỉ : 138 Đoàn Hoàng Minh, 6, Tp. Bến Tre, Bến Tre, Vietnam
Điện thoại : 075 3862 214
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bạch Vân, Chùa ở Bến Tre

Chùa Liên Trì

Chùa Liên Trì
Địa chỉ : Số 238, ấp Hòa Chánh,, Tp. Bến Tre, Bến Tre 931580, Vietnam
Điện thoại : 0165 582 0890
Website : https//www.facebook.com/pages/Ch%C3%B9a-Li%C3%AAn-Tr%C3%AC-B%E1%BA%BFn-Tre/465335153504004?ref=hl
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Liên Trì, Chùa ở Bến Tre