Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Pháp Lâm

Chùa Pháp Lâm
Địa chỉ : 574 Ông Ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại : 0236 2240 618
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Pháp Lâm, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Diệu Pháp

Chùa Diệu Pháp
Địa chỉ : Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại : 0236 3550 427
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Diệu Pháp, Chùa ở tại Đà Nẵng

Linh Ung Pagoda - Bai But

Linh Ung Pagoda - Bai But
Địa chỉ : Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Linh Ung Pagoda - Bai But, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Bát Nhã

Chùa Bát Nhã
Địa chỉ : 176 Triệu Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại : 0236 3897 925
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bát Nhã, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Phổ Đà

Chùa Phổ Đà
Địa chỉ : 340 Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phổ Đà, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Tam Bảo Theravāda

Chùa Tam Bảo Theravāda
Địa chỉ : 323 Phan Châu Trinh, Bình Hiên, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại : 0236 3823 399
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tam Bảo Theravāda, Chùa ở tại Đà Nẵng

Nam Son Pagoda

Nam Son Pagoda
Địa chỉ : Q. Hải Châu,, 12 Trần Bình Trọng, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Nam Son Pagoda, Chùa ở tại Đà Nẵng

Non Nuoc Pagoda

Non Nuoc Pagoda
Địa chỉ : 98 Huyền Trân Công Chúa, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại : 0236 3836 895
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Non Nuoc Pagoda, Chùa ở tại Đà Nẵng

Ba Da pagoda

Ba Da pagoda
Địa chỉ : Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại : 090 526 45 67
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Ba Da pagoda, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Tân Ninh

Chùa Tân Ninh
Địa chỉ : 119 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại : 090 544 00 08
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tân Ninh, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Quang Châu

Chùa Quang Châu
Địa chỉ : Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại : 0236 3671 129
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Quang Châu, Chùa ở tại Đà Nẵng

Thiền Viện Bồ Đề

Thiền Viện Bồ Đề
Địa chỉ : Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Thiền Viện Bồ Đề, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Quan Thế Âm

Chùa Quan Thế Âm
Địa chỉ : Thôn Hòa Hải, Xã Hòa Phú, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại :
Website : https//dananghoian.com/chua-quan-the-am-noi-tinh-lang-va-linh-thieng/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Quan Thế Âm, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Quang Minh

Chùa Quang Minh
Địa chỉ : 375 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại : 0236 3842 862
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Quang Minh, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Vu Lan

Chùa Vu Lan
Địa chỉ : Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại : 0236 3613 467
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Vu Lan, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Kỳ Viên

Chùa Kỳ Viên
Địa chỉ : Q. Thanh Khê, 72 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại : 0236 3690 094
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Kỳ Viên, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Nam Hải

Chùa Nam Hải
Địa chỉ : Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại : 0163 202 2635
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Nam Hải, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Minh Phước

Chùa Minh Phước
Địa chỉ : Liên Chiểu, Da Nang, Vietnam
Điện thoại : 0236 3730 905
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Minh Phước, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Đà Sơn

Chùa Đà Sơn
Địa chỉ : Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Đà Sơn, Chùa ở tại Đà Nẵng

Chùa Hòa Thọ

Chùa Hòa Thọ
Địa chỉ : QL1A, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại : 0236 3670 951
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hòa Thọ, Chùa ở tại Đà Nẵng