Chùa ở tại Đồng Xoài

Chùa Quang Minh

Chùa Quang Minh
Địa chỉ : 322 QL14, Tân Đồng, Tx. Đồng Xoài, Bình Phước, Vietnam
Điện thoại : 091 851 64 78
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Quang Minh, Chùa ở tại Đồng Xoài

Chùa Thanh Phước

Chùa Thanh Phước
Địa chỉ : Tiến Thành, Tx. Đồng Xoài, Bình Phước, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thanh Phước, Chùa ở tại Đồng Xoài