Chùa ở tại Điện Biên

Chùa Linh Quang

Chùa Linh Quang
Địa chỉ : Thanh Nưa, h. Điện Biên, Điện Biên, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Linh Quang, Chùa ở tại Điện Biên

Chùa Linh Sơn

Chùa Linh Sơn
Địa chỉ : Thanh Luông, h. Điện Biên, Điện Biên, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Linh Sơn, Chùa ở tại Điện Biên

Chùa Thiên Minh

Chùa Thiên Minh
Địa chỉ : 91 tp. Huế, 9/1 kiet 317 Điện Biên Phủ, Trường An, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại : 0234 3821 386
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thiên Minh, Chùa ở tại Điện Biên