Chùa ở Quy Nhơn

Tran Cao Van / Tang Bat Ho

Tran Cao Van / Tang Bat Ho
Địa chỉ : Trần Cao Vân, Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn, Bình Định, Vietnam
Điện thoại : 056 3818 180
Website : http//xebuytquynhon.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Tran Cao Van / Tang Bat Ho, Chùa ở Quy Nhơn

Chùa Minh Tịnh

Chùa Minh Tịnh
Địa chỉ : 35 Hàm Nghi, Ngô Mây, Tp. Qui Nhơn, Bình Định, Vietnam
Điện thoại : 056 3826 236
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Minh Tịnh, Chùa ở Quy Nhơn

Chùa Lộc Uyển

Chùa Lộc Uyển
Địa chỉ : 408 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định, Vietnam
Điện thoại : 056 3846 235
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Lộc Uyển, Chùa ở Quy Nhơn

Chùa Thiên Hưng

Chùa Thiên Hưng
Địa chỉ : Nhơn Hưng, Tx. An Nhơn, Bình Định, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//thienhungmucdong.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thiên Hưng, Chùa ở Quy Nhơn

Chùa Sơn Long

Chùa Sơn Long
Địa chỉ : Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn, Vietnam
Điện thoại : 056 3848 293
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Sơn Long, Chùa ở Quy Nhơn

Thap Thap Pagoda

Thap Thap Pagoda
Địa chỉ : Đô Đốc Long, Nhơn Thành, Tx. An Nhơn, Bình Định 590000, Vietnam
Điện thoại : 056 3839 363
Website : http//buddhism.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Thap Thap Pagoda, Chùa ở Quy Nhơn

Chùa Long khánh

Chùa Long khánh
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn, Bình Định, Vietnam
Điện thoại : 056 3818 180
Website : https//g.co/kgs/dccp3D
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Long khánh, Chùa ở Quy Nhơn

Chùa Bạch Sa

Chùa Bạch Sa
Địa chỉ : 35 Võ Lai, Ngô Mây, Tp. Qui Nhơn, Bình Định, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bạch Sa, Chùa ở Quy Nhơn