Chùa ở tại Cao Bằng

Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc

Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc
Địa chỉ : TL 211, Đàm Thuỷ, Trùng Khánh, Cao Bằng, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, Chùa ở tại Cao Bằng

Chùa Phố Cũ

Chùa Phố Cũ
Địa chỉ : 111 Phố Cũ, Hợp Giang, Tp. Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phố Cũ, Chùa ở tại Cao Bằng

Đền Dẻ Đoóng

Đền Dẻ Đoóng
Địa chỉ : Xã Hồng Việt, Huyện Hòa An, Cao Bằng, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Đền Dẻ Đoóng, Chùa ở tại Cao Bằng

Chùa Sùng Phúc

Chùa Sùng Phúc
Địa chỉ : tt. Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Sùng Phúc, Chùa ở tại Cao Bằng

Chùa Đà Quận

Chùa Đà Quận
Địa chỉ : Làng Đà Quận, Xã Hưng Đạo, Huyện Hòa An, Cao Bằng, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Đà Quận, Chùa ở tại Cao Bằng

Chùa Thạch Sanh

Chùa Thạch Sanh
Địa chỉ : ĐT203, Tp. Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thạch Sanh, Chùa ở tại Cao Bằng

Đền Kỳ Sầm

Đền Kỳ Sầm
Địa chỉ : Xã Vĩnh Quang, Huyện Hòa An, Cao Bằng, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Đền Kỳ Sầm, Chùa ở tại Cao Bằng