Chùa ở tại Cà Mau

Chùa Phật Tổ

Chùa Phật Tổ
Địa chỉ : Lý Bôn, Phường 4, Tp. Cà Mau, Cà Mau, Vietnam
Điện thoại : 0290 3824 534
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phật Tổ, Chùa ở tại Cà Mau

Chùa Monivongsa Bopharam

Chùa Monivongsa Bopharam
Địa chỉ : cầu Cà Mau, Phường 9, Tp. Cà Mau, Cà Mau, Vietnam
Điện thoại : 0290 3833 005
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Monivongsa Bopharam, Chùa ở tại Cà Mau

Tu Quang Pagoda

Tu Quang Pagoda
Địa chỉ : 439A Nguyễn Trãi, Phường 9, Tp. Cà Mau, Cà Mau, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Tu Quang Pagoda, Chùa ở tại Cà Mau

Quan Am Pagoda

Quan Am Pagoda
Địa chỉ : 167 Phạm Hồng Thắm, Phường 4, Tp. Cà Mau, Cà Mau, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Quan Am Pagoda, Chùa ở tại Cà Mau

Chùa Bà Thiên Hậu - Cà Mau

Chùa Bà Thiên Hậu - Cà Mau
Địa chỉ : 48 Lê Lợi, 2, Tp. Cà Mau, Cà Mau, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bà Thiên Hậu - Cà Mau, Chùa ở tại Cà Mau

Chùa Thiện Phước

Chùa Thiện Phước
Địa chỉ : QL1A, Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau, Vietnam
Điện thoại : 0129 287 4486
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thiện Phước, Chùa ở tại Cà Mau