Chùa ở tại Phan Thiết

Chùa Phật Quang

Chùa Phật Quang
Địa chỉ : Trần Quang Khải, Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam
Điện thoại : 062 3823 826
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phật Quang, Chùa ở tại Phan Thiết

Chùa Bửu Sơn

Chùa Bửu Sơn
Địa chỉ : Nguyễn Thông, Phú Hài, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam
Điện thoại : 062 3812 199
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bửu Sơn, Chùa ở tại Phan Thiết

Chùa Linh Long

Chùa Linh Long
Địa chỉ : Mũi Né, Phan Thiet, Bình Thuận Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Linh Long, Chùa ở tại Phan Thiết

Thanh Minh tự

Thanh Minh tự
Địa chỉ : Phú Thủy, Phan Thiet, Bình Thuận Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Thanh Minh tự, Chùa ở tại Phan Thiết

Chùa Bình Quang Ni Tự

Chùa Bình Quang Ni Tự
Địa chỉ : 2 Cao Thắng, Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bình Quang Ni Tự, Chùa ở tại Phan Thiết

Chùa Phật Học Bình Thuận

Chùa Phật Học Bình Thuận
Địa chỉ : Trần Phú, Lạc Đạo, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam
Điện thoại : 093 868 28 63
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phật Học Bình Thuận, Chùa ở tại Phan Thiết

Chùa Thiền Quang

Chùa Thiền Quang
Địa chỉ : Đội Cung, Đức Nghĩa, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thiền Quang, Chùa ở tại Phan Thiết

Chùa Liên Trì

Chùa Liên Trì
Địa chỉ : 1B-3 Nguyễn Văn Cừ, Đức Nghĩa, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Liên Trì, Chùa ở tại Phan Thiết