Tìm địa điểm

Chùa ở tại Tuy Hòa

Chùa Bảo Tịnh

Chùa Bảo Tịnh
Địa chỉ : Tuy Hòa, Phú Yên Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bảo Tịnh, Chùa ở tại Tuy Hòa

Chùa Khánh Sơn

Chùa Khánh Sơn
Địa chỉ : Tuy Hòa, Phú Yên Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Khánh Sơn, Chùa ở tại Tuy Hòa

Chùa Thanh Lương

Chùa Thanh Lương
Địa chỉ : Tuy An District, Phú Yên Province, Vietnam
Điện thoại : 090 500 95 68
Website : http//chuathanhluong.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thanh Lương, Chùa ở tại Tuy Hòa

Chùa Hồ Sơn

Chùa Hồ Sơn
Địa chỉ : Mậu Thân, 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hồ Sơn, Chùa ở tại Tuy Hòa

Chùa Bảo Lâm

Chùa Bảo Lâm
Địa chỉ : Nguyễn Tất Thành, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên, Vietnam
Điện thoại : 057 3847 574
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bảo Lâm, Chùa ở tại Tuy Hòa

Chùa Hồ Sơn

Chùa Hồ Sơn
Địa chỉ : Thôn Ninh Ðịnh, Xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hồ Sơn, Chùa ở tại Tuy Hòa

Kim Cang Pagoda

Kim Cang Pagoda
Địa chỉ : 129/4, Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên, Vietnam
Điện thoại : 057 3828 170
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Kim Cang Pagoda, Chùa ở tại Tuy Hòa