Tìm địa điểm

Chùa ở tại Việt Trì

Chùa Thiên Phúc

Chùa Thiên Phúc
Địa chỉ : Minh Phương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thiên Phúc, Chùa ở tại Việt Trì

Chùa Cát Tường

Chùa Cát Tường
Địa chỉ : Đường Lạc Long Quân, Tiên Cát, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Vietnam
Điện thoại : 0210 3815 692
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Cát Tường, Chùa ở tại Việt Trì