Chùa ở tại Phan Rang - Tháp Chàm

Dieu An pagoda

Dieu An pagoda
Địa chỉ : Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuan Province, Vietnam
Điện thoại : 068 3824 202
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Dieu An pagoda, Chùa ở tại Phan Rang - Tháp Chàm

Quan Am Pagoda

Quan Am Pagoda
Địa chỉ : Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Quan Am Pagoda, Chùa ở tại Phan Rang - Tháp Chàm

Chùa Diệu Nghiêm

Chùa Diệu Nghiêm
Địa chỉ : Lê Hồng Phong Thị Xã Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam
Điện thoại : 068 3820 806
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Diệu Nghiêm, Chùa ở tại Phan Rang - Tháp Chàm

Chùa Phước Điền

Chùa Phước Điền
Địa chỉ : 43 Ngô Sĩ Liên, tt Khánh Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Vietnam
Điện thoại : 097 539 05 17
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phước Điền, Chùa ở tại Phan Rang - Tháp Chàm

Chùa Thiên Hưng

Chùa Thiên Hưng
Địa chỉ : Thôn Văn Sơn, Phường Văn Hải, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Thôn Văn Sơn, Phường Văn Hải, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Vietnam
Điện thoại : 068 3825 455
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thiên Hưng, Chùa ở tại Phan Rang - Tháp Chàm