Tìm địa điểm

Chùa ở tại Ninh Bình

Bai Dinh Temple

Bai Dinh Temple
Địa chỉ : Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình, Vietnam
Điện thoại : 0229 3868 789
Website : http//www.chuabaidinhninhbinh.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Bai Dinh Temple, Chùa ở tại Ninh Bình

Chùa Non Nước

Chùa Non Nước
Địa chỉ : Lê Đại Hành, Thanh Bình, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Non Nước, Chùa ở tại Ninh Bình

Bich Dong Pagoda

Bich Dong Pagoda
Địa chỉ : Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//govietnam.info/news/bich-dong-pagoda.htm
>> Chỉ đường Google Map <<
Bich Dong Pagoda, Chùa ở tại Ninh Bình

Chùa Nhất Trụ

Chùa Nhất Trụ
Địa chỉ : Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Nhất Trụ, Chùa ở tại Ninh Bình

Chùa Duyên Ninh

Chùa Duyên Ninh
Địa chỉ : Tràng An, Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//timeoutninhbinh.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Duyên Ninh, Chùa ở tại Ninh Bình