Tìm địa điểm

Chùa ở tại Đồng Hới

Chùa Đại Giác

Chùa Đại Giác
Địa chỉ : Lê Lợi, Đức Ninh Đông, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//phatgiaoquangbinh.vn/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Đại Giác, Chùa ở tại Đồng Hới