Chùa ở tại Thái Bình

Keo Pagoda Pacific

Keo Pagoda Pacific
Địa chỉ : ĐT220B, Duy Nhất, Vũ Thư, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//chuakeo.com.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Keo Pagoda Pacific, Chùa ở tại Thái Bình

Chùa Từ Xuyên

Chùa Từ Xuyên
Địa chỉ : Hoàng Diệu, Thái Bình, Thai Binh, Vietnam
Điện thoại : 091 264 03 69
Website : http//chuatuxuyen.org.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Từ Xuyên, Chùa ở tại Thái Bình

Chùa Bồ

Chùa Bồ
Địa chỉ : Lê Quý Đôn, Tiền Phong, Tp. Thái Bình, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bồ, Chùa ở tại Thái Bình