Tìm địa điểm

Chùa ở tại Thái Nguyên

Chùa Phù Liễn

Chùa Phù Liễn
Địa chỉ : Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phù Liễn, Chùa ở tại Thái Nguyên

Chùa Làng Cả

Chùa Làng Cả
Địa chỉ : Quyết Thắng, Thái Nguyên, Thai Nguyen, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Làng Cả, Chùa ở tại Thái Nguyên

Đình - Chùa Cầu Muối

Đình - Chùa Cầu Muối
Địa chỉ : xã Tân Thành, ĐT269B, Phú Bình, Thái Nguyên, Vietnam
Điện thoại : 0167 327 1951
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Đình - Chùa Cầu Muối, Chùa ở tại Thái Nguyên

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
Địa chỉ : Đường tròn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Vietnam
Điện thoại : 091 271 09 55
Website : http//thuexethainguyen.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang, Chùa ở tại Thái Nguyên

chùa Đán

chùa Đán
Địa chỉ : Thái Nguyên, Thai Nguyen, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
chùa Đán, Chùa ở tại Thái Nguyên

Chùa Sơn Dược

Chùa Sơn Dược
Địa chỉ : Bình Thuận, Đại Từ, Thái Nguyên, Vietnam
Điện thoại :
Website : https//www.facebook.com/pages/C%C3%A2u-l%E1%BA%A1c-b%E1%BB%99-thanh-ni%C3%AAn-ph%E1%BA%ADt-t%E1%BB%AD-%C4%90%E1%BA%A1i-T%E1%BB%AB/102454036629793
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Sơn Dược, Chùa ở tại Thái Nguyên

Đền Đuổm

Đền Đuổm
Địa chỉ : TP., Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Đền Đuổm, Chùa ở tại Thái Nguyên

Chùa Đồng Mỗ

Chùa Đồng Mỗ
Địa chỉ : Túc Duyên, Thái Nguyên, Thai Nguyen, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Đồng Mỗ, Chùa ở tại Thái Nguyên

Chùa Thác Vàng

Chùa Thác Vàng
Địa chỉ : Tân Thái, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thác Vàng, Chùa ở tại Thái Nguyên

Chùa Thuần Lương

Chùa Thuần Lương
Địa chỉ : Lương Sơn, Lương sơn, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thuần Lương, Chùa ở tại Thái Nguyên

Chùa Phố Hương

Chùa Phố Hương
Địa chỉ : Ba Tháng Hai, Trung Thành, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phố Hương, Chùa ở tại Thái Nguyên

Chùa Hang

Chùa Hang
Địa chỉ : QL1B, Thái Nguyên, Vietnam
Điện thoại : 0208 3622 067
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hang, Chùa ở tại Thái Nguyên

Chùa Từ Quang

Chùa Từ Quang
Địa chỉ : Cách Mạng Tháng 8, Phú Xá, Thái Nguyên, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Từ Quang, Chùa ở tại Thái Nguyên