Tìm địa điểm

Chùa ở tại Mỹ Tho

Vinh Trang Pagoda

Vinh Trang Pagoda
Địa chỉ : Nguyễn Trung Trực, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Vietnam
Điện thoại : 090 700 70 73
Website : http//fb.com/mythothanhpho/
>> Chỉ đường Google Map <<
Vinh Trang Pagoda, Chùa ở tại Mỹ Tho

Chùa Phật Ân

Chùa Phật Ân
Địa chỉ : 5 Ngô Quyền, 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Vietnam
Điện thoại : 073 3876 089
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phật Ân, Chùa ở tại Mỹ Tho

Chùa linh thứu

Chùa linh thứu
Địa chỉ : Thạnh Phú, Mỹ Tho, Tien Giang, Vietnam
Điện thoại : 073 3893 080
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa linh thứu, Chùa ở tại Mỹ Tho

Chùa Pháp Bảo Tự

Chùa Pháp Bảo Tự
Địa chỉ : 44 Lý Thường Kiệt, 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Vietnam
Điện thoại : 073 3878 168
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Pháp Bảo Tự, Chùa ở tại Mỹ Tho

Chùa Bửu Lâm

Chùa Bửu Lâm
Địa chỉ : 162 Nguyễn Văn Giác, 3, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Vietnam
Điện thoại : 073 3876 613
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bửu Lâm, Chùa ở tại Mỹ Tho