Chùa ở tại Huế

Bao Quoc Pagoda

Bao Quoc Pagoda
Địa chỉ : 28/17 Bảo Quốc, Phường Đúc, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại : 0234 3822 297
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Bao Quoc Pagoda, Chùa ở tại Huế

Vietnam Buddhist Church of Thua Thien Hue province

Vietnam Buddhist Church of Thua Thien Hue province
Địa chỉ : 01 Sư Liễu Quán, Trường An, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại : 0234 3822 180
Website : http//www.phatgiaohue.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Vietnam Buddhist Church of Thua Thien Hue province, Chùa ở tại Huế

Thien Mu Pagoda

Thien Mu Pagoda
Địa chỉ : Kim Long, Hương Long, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại : 097 275 15 56
Website : http//www.indochinatravelpackages.com/attraction/thien-mu-pagoda/
>> Chỉ đường Google Map <<
Thien Mu Pagoda, Chùa ở tại Huế

Lotus Temple

Lotus Temple
Địa chỉ : Trần Thái Tông, Thủy Xuân, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Lotus Temple, Chùa ở tại Huế

Chùa Quảng Tế

Chùa Quảng Tế
Địa chỉ : 6/1/69 Trần Thái Tông, Thủy Xuân, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Quảng Tế, Chùa ở tại Huế

Chùa Hồng Đức

Chùa Hồng Đức
Địa chỉ : 201 Minh Mạng, An Tây, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại : 0234 3865 917
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hồng Đức, Chùa ở tại Huế

Dieu De Pagoda

Dieu De Pagoda
Địa chỉ : Bạch Đằng, Phú Cát, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại : 093 553 55 14
Website : http//dieude.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Dieu De Pagoda, Chùa ở tại Huế

Chùa Huyền Không Sơn Thượng

Chùa Huyền Không Sơn Thượng
Địa chỉ : Chầm, Hương Hà, Tx. Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại : 54331629
Website : http//huyenkhongsonthuong.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Huyền Không Sơn Thượng, Chùa ở tại Huế

Chùa Thiên Minh

Chùa Thiên Minh
Địa chỉ : 91 tp. Huế, 9/1 kiet 317 Điện Biên Phủ, Trường An, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại : 0234 3821 386
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thiên Minh, Chùa ở tại Huế

Chùa Huyền Không

Chùa Huyền Không
Địa chỉ : Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Huyền Không, Chùa ở tại Huế

Chùa Phước Thành

Chùa Phước Thành
Địa chỉ : 360 Phan Chu Trinh, An Cựu, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại : 0234 3821 122
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phước Thành, Chùa ở tại Huế

Duc Son Pagoda

Duc Son Pagoda
Địa chỉ : Thủy Bằng, Tx. Hương Thủy, Thua Thien Hue, Vietnam
Điện thoại : 0234 3865 901
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Duc Son Pagoda, Chùa ở tại Huế

Chùa Tra Am

Chùa Tra Am
Địa chỉ : An Tây, Huế, Thua Thien Hue, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tra Am, Chùa ở tại Huế

chùa Thánh Duyên

chùa Thánh Duyên
Địa chỉ : Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
chùa Thánh Duyên, Chùa ở tại Huế

CHÙA ĐÔNG THUYỀN

CHÙA ĐÔNG THUYỀN
Địa chỉ : 65/2 Lê Ngô Cát, Thành phố Huế, Vietnam
Điện thoại : 0234 3824 150
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
CHÙA ĐÔNG THUYỀN, Chùa ở tại Huế

CHÙA DIỆU ĐỨC

CHÙA DIỆU ĐỨC
Địa chỉ : 184/6/4 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Vietnam
Điện thoại : 0234 3826 412
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
CHÙA DIỆU ĐỨC, Chùa ở tại Huế

Chùa Tịnh Nghiêm

Chùa Tịnh Nghiêm
Địa chỉ : Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại : 097 544 12 90
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tịnh Nghiêm, Chùa ở tại Huế

Chùa Phật Đứng

Chùa Phật Đứng
Địa chỉ : Thủy Bằng, Tx. Hương Thủy, Thua Thien Hue, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phật Đứng, Chùa ở tại Huế

Chùa Trúc Lâm

Chùa Trúc Lâm
Địa chỉ : Tự Đức, Thủy Xuân, Tp. Huế, Huế, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Trúc Lâm, Chùa ở tại Huế

Lieu Store

Lieu Store
Địa chỉ : 15A Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Điện thoại : 090 545 26 77
Website : http//www.lieuquanhue.vn/index.php
>> Chỉ đường Google Map <<
Lieu Store, Chùa ở tại Huế