Chùa ở tại Thanh Hóa

Chua Thanh Ha

Chua Thanh Ha
Địa chỉ : 34 Bến Ngự, Trường Thi, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá, Vietnam
Điện thoại : 0237 3854 131
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chua Thanh Ha, Chùa ở tại Thanh Hóa

Chùa Đại Bi

Chùa Đại Bi
Địa chỉ : Mật Sơn, Đông Vệ, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Đại Bi, Chùa ở tại Thanh Hóa

Chùa Tranh (Chùa Hương Quang)

Chùa Tranh (Chùa Hương Quang)
Địa chỉ : Nguyễn Chích, Hạnh Phúc, Nam Ngạn, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tranh (Chùa Hương Quang), Chùa ở tại Thanh Hóa

Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng
Địa chỉ : Đồi C4, Đông Cổ, Hàm Rồng, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá, Vietnam
Điện thoại : 0237 3963 696
Website : http//truclamhamrong.org/
>> Chỉ đường Google Map <<
Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, Chùa ở tại Thanh Hóa

Chùa Hồi Long

Chùa Hồi Long
Địa chỉ : Hoằng Thanh, Thanh Hoá, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hồi Long, Chùa ở tại Thanh Hóa

Chùa Ông Sư (Chùa Hòa Long)

Chùa Ông Sư (Chùa Hòa Long)
Địa chỉ : Đội 1 Hòa Triều,, Tiến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hoá, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Ông Sư (Chùa Hòa Long), Chùa ở tại Thanh Hóa

Chùa Bái Chăm Thanh Hóa

Chùa Bái Chăm Thanh Hóa
Địa chỉ : thôn4, xã Quảng Hưng, thanh hóa, Thanh Hoá, Vietnam
Điện thoại : 091 778 37 78
Website : http//chuabaicham.com.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bái Chăm Thanh Hóa, Chùa ở tại Thanh Hóa