Tìm địa điểm

Chùa ở tại Rạch Giá

Chùa Sắc Tứ Tam Bảo

Chùa Sắc Tứ Tam Bảo
Địa chỉ : 3 Sư Thiện Ân, Vĩnh Bảo, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Điện thoại : 0297 3862 439
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Sắc Tứ Tam Bảo, Chùa ở tại Rạch Giá

Chùa Phổ Minh

Chùa Phổ Minh
Địa chỉ : Cô Bắc, Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Điện thoại : 0297 3869 101
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phổ Minh, Chùa ở tại Rạch Giá

Chùa Thôn Dôn

Chùa Thôn Dôn
Địa chỉ : Sư Vạn Hạnh, An Bình, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Điện thoại : 094 616 48 77
Website : http//chuathondon.net/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thôn Dôn, Chùa ở tại Rạch Giá

Lang Cat Pagoda

Lang Cat Pagoda
Địa chỉ : 346 Ngô Quyền, Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Điện thoại : 0297 3863 786
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Lang Cat Pagoda, Chùa ở tại Rạch Giá

Chùa Phật Lớn

Chùa Phật Lớn
Địa chỉ : 151 Quang Trung, Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phật Lớn, Chùa ở tại Rạch Giá

Phat Quang Pagoda

Phat Quang Pagoda
Địa chỉ : 83 Quang Trung, Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Điện thoại : 0297 6283 826
Website : http//phatquang.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Phat Quang Pagoda, Chùa ở tại Rạch Giá

Chùa Ratanaransi

Chùa Ratanaransi
Địa chỉ : Ngô Quyền, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Ratanaransi, Chùa ở tại Rạch Giá

Chùa Bửu Kim

Chùa Bửu Kim
Địa chỉ : 10 Phan Văn Trị, Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Điện thoại : 0297 3877 298
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bửu Kim, Chùa ở tại Rạch Giá

Chùa Thập Phương

Chùa Thập Phương
Địa chỉ : Đường Không Tên, Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thập Phương, Chùa ở tại Rạch Giá

Chùa An Phước

Chùa An Phước
Địa chỉ : 767 Nguyễn Trung Trực, An Hòa, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Điện thoại : 0297 3812 642
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa An Phước, Chùa ở tại Rạch Giá