Tìm địa điểm

Chùa ở tại Nha Trang

Hai Duc Pagoda

Hai Duc Pagoda
Địa chỉ : 23 Tháng 10, Phương Sơn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại : 058 3876 823
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Hai Duc Pagoda, Chùa ở tại Nha Trang

Long Son Pagoda

Long Son Pagoda
Địa chỉ : Phật Học, Phương Sơn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại : 058 3827 239
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Long Son Pagoda, Chùa ở tại Nha Trang

Chùa Hội Phước

Chùa Hội Phước
Địa chỉ : 153 Hoàng Văn Thụ, Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hội Phước, Chùa ở tại Nha Trang

Chùa Diệu Pháp

Chùa Diệu Pháp
Địa chỉ : 32/4C, Quang Trung Street, Van Thang Ward, Nha Trang City, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại : 058 3823 414
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Diệu Pháp, Chùa ở tại Nha Trang

chùa Đa Bảo

chùa Đa Bảo
Địa chỉ : Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
chùa Đa Bảo, Chùa ở tại Nha Trang

Chùa Trúc Lâm (Hòn Tre)

Chùa Trúc Lâm (Hòn Tre)
Địa chỉ : Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Trúc Lâm (Hòn Tre), Chùa ở tại Nha Trang

Chùa Lộc Thọ

Chùa Lộc Thọ
Địa chỉ : Xóm Chiếu, Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Lộc Thọ, Chùa ở tại Nha Trang

Cat Pagoda

Cat Pagoda
Địa chỉ : 126 Hoàng Văn Thụ, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại : 058 2621 332
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Cat Pagoda, Chùa ở tại Nha Trang

Chùa Sắc Tứ Kim Sơn

Chùa Sắc Tứ Kim Sơn
Địa chỉ : tọa lạc trên một ngọn đồi thấp, tại thôn, Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn, Chùa ở tại Nha Trang

Chùa Linh Quang

Chùa Linh Quang
Địa chỉ : Đồng Rọ,, Vĩnh Thái, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại : 058 3534 126
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Linh Quang, Chùa ở tại Nha Trang

Nghia Phuong Pagoda

Nghia Phuong Pagoda
Địa chỉ : 43 Trần Bình Trọng, Phường Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại : 058 3704 017
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Nghia Phuong Pagoda, Chùa ở tại Nha Trang

Chùa Linh Thứu

Chùa Linh Thứu
Địa chỉ : 171 Ngô Gia Tự, Tân Lập, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Linh Thứu, Chùa ở tại Nha Trang

Chùa Từ Tôn

Chùa Từ Tôn
Địa chỉ : Phạm Văn Đồng, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Từ Tôn, Chùa ở tại Nha Trang

Chùa Diệu Quang

Chùa Diệu Quang
Địa chỉ : 38 Lê Hồng Phong, Phước Hòa, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại : 058 3871 735
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Diệu Quang, Chùa ở tại Nha Trang

chùa Thiên Hòa

chùa Thiên Hòa
Địa chỉ : 56 Yersin, Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
chùa Thiên Hòa, Chùa ở tại Nha Trang

chùa Thiên Phú

chùa Thiên Phú
Địa chỉ : Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
chùa Thiên Phú, Chùa ở tại Nha Trang

Chùa Phú Đức

Chùa Phú Đức
Địa chỉ : Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phú Đức, Chùa ở tại Nha Trang

Nghĩa Minh Ni Tự

Nghĩa Minh Ni Tự
Địa chỉ : 37 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Điện thoại : 058 3881 424
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Nghĩa Minh Ni Tự, Chùa ở tại Nha Trang

chùa Đông Phước

chùa Đông Phước
Địa chỉ : Phước Long, Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Điện thoại : 058 3882 321
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
chùa Đông Phước, Chùa ở tại Nha Trang

Chùa Hộ Tông

Chùa Hộ Tông
Địa chỉ : Vĩnh Phương, Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hộ Tông, Chùa ở tại Nha Trang