Tìm địa điểm

Chùa ở tại Phủ Lý

Chùa Bầu

Chùa Bầu
Địa chỉ : Hai Bà Trưng, Tp. Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bầu, Chùa ở tại Phủ Lý

Chùa Hòa Lạc

Chùa Hòa Lạc
Địa chỉ : Đình Tràng, Lam Hạ, Tp. Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hòa Lạc, Chùa ở tại Phủ Lý

Hồ Chùa Bầu

Hồ Chùa Bầu
Địa chỉ : Hồ Chùa Bầu, Hai Bà Trưng, Tp. Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Hồ Chùa Bầu, Chùa ở tại Phủ Lý

Chùa Bà Đanh

Chùa Bà Đanh
Địa chỉ : thôn Đanh, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam., Vietnam
Điện thoại :
Website : http//www.baomoi.com/ai-cung-biet-thanh-ngu-vang-nhu-chua-ba-danh-the-vi-sao-lai-co-cau-noi-do/c/20688184.epi
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bà Đanh, Chùa ở tại Phủ Lý

Chùa Bảo Lộc

Chùa Bảo Lộc
Địa chỉ : Lê Hoàn, Thanh Châu, Tp. Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam
Điện thoại : 094 887 53 83
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bảo Lộc, Chùa ở tại Phủ Lý

Chùa Khánh Long (Chùa Lơ)

Chùa Khánh Long (Chùa Lơ)
Địa chỉ : Liêm Chung, Tp. Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam
Điện thoại : 0226 3855 193
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Khánh Long (Chùa Lơ), Chùa ở tại Phủ Lý

Chùa Tràng Châu

Chùa Tràng Châu
Địa chỉ : Thôn Tràng Châu, Xã Châu Sơn, Thành Phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam
Điện thoại : 0226 3848 272
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tràng Châu, Chùa ở tại Phủ Lý

Chùa Bảo Lộc

Chùa Bảo Lộc
Địa chỉ : Nguyễn Thị Định, Thanh Châu, Tp. Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bảo Lộc, Chùa ở tại Phủ Lý