Chùa ở tại Hà Giang

Chùa Sùng Khánh

Chùa Sùng Khánh
Địa chỉ : Vị Xuyên District, Ha Giang, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Sùng Khánh, Chùa ở tại Hà Giang

Chùa Quan Âm

Chùa Quan Âm
Địa chỉ : tổ 17 p., Trần Phú, Tp. Hà Giang, Hà Giang, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Quan Âm, Chùa ở tại Hà Giang

Đền Thác Con

Đền Thác Con
Địa chỉ : 160 Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Tp. Hà Giang, Hà Giang, Vietnam
Điện thoại : 091 327 14 78
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Đền Thác Con, Chùa ở tại Hà Giang

Chùa Thiên Ân

Chùa Thiên Ân
Địa chỉ : tt. Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thiên Ân, Chùa ở tại Hà Giang