Chùa ở tại Pleiku

Minh Thanh Temple

Minh Thanh Temple
Địa chỉ : 348 Nguyễn Viết Xuân, Tp. Pleiku, Hội Phú, Vietnam
Điện thoại : 059 3821 021
Website : http//chuaminhthanh.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Minh Thanh Temple, Chùa ở tại Pleiku

Buu Thang

Buu Thang
Địa chỉ : Hội Thương, Tp. Pleiku, Gia Lai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Buu Thang, Chùa ở tại Pleiku

Chùa Bửu Quang

Chùa Bửu Quang
Địa chỉ : Nguyễn Viết Xuân, Hội Phú, Tp. Pleiku, Gia Lai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bửu Quang, Chùa ở tại Pleiku

Chùa Bửu Minh

Chùa Bửu Minh
Địa chỉ : Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//www.chuabuuminh.vn
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bửu Minh, Chùa ở tại Pleiku

CHÙA BỬU CHÂU

CHÙA BỬU CHÂU
Địa chỉ : Phường Thống Nhất, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Vietnam
Điện thoại : 059 3821 408
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
CHÙA BỬU CHÂU, Chùa ở tại Pleiku

Chùa Thừa Ân

Chùa Thừa Ân
Địa chỉ : Huỳnh Thúc Kháng, Yên Đỗ, Tp. Pleiku, Gia Lai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thừa Ân, Chùa ở tại Pleiku

Vinh Nghiem Pagoda

Vinh Nghiem Pagoda
Địa chỉ : Phạm Văn Đồng, Hoa Lư, Tp. Pleiku, Gia Lai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Vinh Nghiem Pagoda, Chùa ở tại Pleiku