Tìm địa điểm

Chùa ở tại Biên Hòa

Chùa Phúc Lâm

Chùa Phúc Lâm
Địa chỉ : Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//chuaphuclam.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phúc Lâm, Chùa ở tại Biên Hòa

Chùa Long Thiền

Chùa Long Thiền
Địa chỉ : Trịnh Hoài Đức, Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Long Thiền, Chùa ở tại Biên Hòa

Chùa Hoàng Ân

Chùa Hoàng Ân
Địa chỉ : Đặng Văn Trơn, Hiệp Hoà, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hoàng Ân, Chùa ở tại Biên Hòa

Chùa Viên Giác

Chùa Viên Giác
Địa chỉ : Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại : 090 838 40 35
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Viên Giác, Chùa ở tại Biên Hòa

Ong Pagoda historical relic

Ong Pagoda historical relic
Địa chỉ : Hiệp Hoà, Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Ong Pagoda historical relic, Chùa ở tại Biên Hòa

Chùa Bửu Phong

Chùa Bửu Phong
Địa chỉ : Tinh Lo 768, Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bửu Phong, Chùa ở tại Biên Hòa

Thanh Long Pagoda

Thanh Long Pagoda
Địa chỉ : Hưng Đạo Vương, Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Thanh Long Pagoda, Chùa ở tại Biên Hòa

Nhà tang lễ chùa Phúc Lâm

Nhà tang lễ chùa Phúc Lâm
Địa chỉ : Hẻm 252 Phan Trung, Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại : 091 853 57 99
Website : http//chuaphuclam.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Nhà tang lễ chùa Phúc Lâm, Chùa ở tại Biên Hòa

Dai Giac Pagoda

Dai Giac Pagoda
Địa chỉ : Đỗ Văn Thi, Hiệp Hoà, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Dai Giac Pagoda, Chùa ở tại Biên Hòa

Buu Duc Pagoda

Buu Duc Pagoda
Địa chỉ : Tinh Lo 768, Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Buu Duc Pagoda, Chùa ở tại Biên Hòa

Long Van Pagoda

Long Van Pagoda
Địa chỉ : Hẽm chùa Long Vân, Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại : 097 648 20 46
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Long Van Pagoda, Chùa ở tại Biên Hòa

Nhà Tình Thương Chùa Diệu Pháp

Nhà Tình Thương Chùa Diệu Pháp
Địa chỉ : Xã Phước Tân, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại : 061 3967 944
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Nhà Tình Thương Chùa Diệu Pháp, Chùa ở tại Biên Hòa

Chùa Từ Tôn

Chùa Từ Tôn
Địa chỉ : Đồng Khởi, Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Từ Tôn, Chùa ở tại Biên Hòa

Chùa Tân Quang

Chùa Tân Quang
Địa chỉ : Hoàng Minh Chánh, Hóa An, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tân Quang, Chùa ở tại Biên Hòa

Thiên Hậu Cổ Miếu

Thiên Hậu Cổ Miếu
Địa chỉ : Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Thiên Hậu Cổ Miếu, Chùa ở tại Biên Hòa

Chùa Đại Phước

Chùa Đại Phước
Địa chỉ : Nguyễn Thành Phương, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Đại Phước, Chùa ở tại Biên Hòa

Phuoc Vien Pagoda

Phuoc Vien Pagoda
Địa chỉ : Tân Hiệp, Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam
Điện thoại : 061 3891 202
Website : http//chuaphuocvien.net/
>> Chỉ đường Google Map <<
Phuoc Vien Pagoda, Chùa ở tại Biên Hòa

Chùa Bửu Hưng

Chùa Bửu Hưng
Địa chỉ : 241 Phan Đình Phùng, Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại : 061 3823 397
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bửu Hưng, Chùa ở tại Biên Hòa

Chùa Phi Lai

Chùa Phi Lai
Địa chỉ : Tân Tiến, Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam
Điện thoại : 091 835 57 65
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phi Lai, Chùa ở tại Biên Hòa

Chùa Chúc Thọ

Chùa Chúc Thọ
Địa chỉ : 542/A2, Ấp Nhị Hòa, Xã Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Điện thoại : 091 387 85 82
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Chúc Thọ, Chùa ở tại Biên Hòa