Chùa ở tại Cao Lãnh

Chùa Hòa Long

Chùa Hòa Long
Địa chỉ : Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Vietnam
Điện thoại : 067 3854 637
Website : http//dulichcaolanh.dongthap.gov.vn/du-lich/khu-vuc/MTg=/Chua-Hoa-Long/index.html
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hòa Long, Chùa ở tại Cao Lãnh

Chùa Khánh An

Chùa Khánh An
Địa chỉ : Mỹ Tân, Cao Lãnh, Đồng Tháp Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Khánh An, Chùa ở tại Cao Lãnh

Chùa Cao Minh

Chùa Cao Minh
Địa chỉ : QL30, phường 11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Vietnam
Điện thoại : 067 3891 127
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Cao Minh, Chùa ở tại Cao Lãnh

Chùa Linh Bửu

Chùa Linh Bửu
Địa chỉ : 268 Lê Duẩn, Phú Mỹ, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Vietnam
Điện thoại : 067 3856 448
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Linh Bửu, Chùa ở tại Cao Lãnh

Chùa Linh Sơn

Chùa Linh Sơn
Địa chỉ : 129 Cách Mạng Tháng 8, 3, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Vietnam
Điện thoại : 067 3852 006
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Linh Sơn, Chùa ở tại Cao Lãnh

Chùa Hải Huệ

Chùa Hải Huệ
Địa chỉ : QL30, Mỹ Hội, Tp. Cao Lãnh, Vietnam
Điện thoại : 067 3924 454
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hải Huệ, Chùa ở tại Cao Lãnh

Chùa Tổ

Chùa Tổ
Địa chỉ : Bình Hàng Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Vietnam
Điện thoại : 091 921 07 57
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tổ, Chùa ở tại Cao Lãnh

Chùa Hoa Lâm

Chùa Hoa Lâm
Địa chỉ : QL30, phường 11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hoa Lâm, Chùa ở tại Cao Lãnh

Chùa Hồng Liên

Chùa Hồng Liên
Địa chỉ : ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Vietnam
Điện thoại : 090 306 20 68
Website : http//chuahonglien.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hồng Liên, Chùa ở tại Cao Lãnh

Chùa Tân Long

Chùa Tân Long
Địa chỉ : Tân Thuận Tây, Cao Lãnh, Đồng Tháp Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tân Long, Chùa ở tại Cao Lãnh

Chùa Thanh Lương

Chùa Thanh Lương
Địa chỉ : QL30, An Bình, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Vietnam
Điện thoại : 067 3853 214
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thanh Lương, Chùa ở tại Cao Lãnh

Chùa Thọ Quang

Chùa Thọ Quang
Địa chỉ : Mỹ Thọ, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thọ Quang, Chùa ở tại Cao Lãnh

Chùa Phật Huệ

Chùa Phật Huệ
Địa chỉ : Tịnh Thới, Cao Lãnh, Đồng Tháp Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phật Huệ, Chùa ở tại Cao Lãnh