Chùa ở tại Hưng Yên

Chùa Nôm

Chùa Nôm
Địa chỉ : thôn Nôm, xã Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//chuanom.weebly.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Nôm, Chùa ở tại Hưng Yên

Bell Pagoda

Bell Pagoda
Địa chỉ : Tp. Hưng Yên, Hưng Yên, Vietnam
Điện thoại : 0221 3862 745
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Bell Pagoda, Chùa ở tại Hưng Yên

Chùa Hiến

Chùa Hiến
Địa chỉ : Phố Hiến, Hồng Nam, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hiến, Chùa ở tại Hưng Yên

Chùa Phố

Chùa Phố
Địa chỉ : 43 Trưng Trắc, Quang Trung, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên, Vietnam
Điện thoại : 0221 3862 887
Website : http//phatgiaohungyen.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phố, Chùa ở tại Hưng Yên

Chùa Sùng Bảo

Chùa Sùng Bảo
Địa chỉ : My Hao, Hung Yen Province, Vietnam
Điện thoại : 091 301 44 96
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Sùng Bảo, Chùa ở tại Hưng Yên

Chùa Nễ Châu

Chùa Nễ Châu
Địa chỉ : Phố Hiến, Xã Hồng Nam, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Nễ Châu, Chùa ở tại Hưng Yên

Văn miếu Xích Đằng

Văn miếu Xích Đằng
Địa chỉ : Thôn Xích Đằng,, Lam Sơn, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên, Vietnam
Điện thoại : 0221 3864 072
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Văn miếu Xích Đằng, Chùa ở tại Hưng Yên

Chùa Mễ Sở

Chùa Mễ Sở
Địa chỉ : Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên, Vietnam
Điện thoại : 0221 3938 003
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Mễ Sở, Chùa ở tại Hưng Yên

Chùa Táo

Chùa Táo
Địa chỉ : Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Táo, Chùa ở tại Hưng Yên

Mau Temple Huayang

Mau Temple Huayang
Địa chỉ : Bãi Sậy, Quang Trung, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên, Vietnam
Điện thoại : 0221 3864 110
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Mau Temple Huayang, Chùa ở tại Hưng Yên

Chùa Tiên Tường

Chùa Tiên Tường
Địa chỉ : Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tiên Tường, Chùa ở tại Hưng Yên

Chùa Đống Cao

Chùa Đống Cao
Địa chỉ : An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên, Vietnam
Điện thoại : 090 216 85 68
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Đống Cao, Chùa ở tại Hưng Yên

Chùa Hương Lãng

Chùa Hương Lãng
Địa chỉ : Xã Minh Hải,, Văn Lâm, Hưng Yên, Vietnam
Điện thoại : 098 922 21 66
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hương Lãng, Chùa ở tại Hưng Yên

Chùa Báo Ân

Chùa Báo Ân
Địa chỉ : Yên Mỹ, Hưng Yên, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Báo Ân, Chùa ở tại Hưng Yên