Tìm địa điểm

Chùa ở tại Hải Dương

Chùa Cự Linh

Chùa Cự Linh
Địa chỉ : Tân Hưng, Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Cự Linh, Chùa ở tại Hải Dương

Phong Hanh Pagoda

Phong Hanh Pagoda
Địa chỉ : Nguyễn Văn Tố, Quang Trung, Tp. Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//chuaphonghanh.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Phong Hanh Pagoda, Chùa ở tại Hải Dương

Chùa Vạn Phúc

Chùa Vạn Phúc
Địa chỉ : Mạc Hiền Tích, Hải Tân, Tp. Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Vạn Phúc, Chùa ở tại Hải Dương

Chùa Cương Xá - Di tích lịch sử

Chùa Cương Xá - Di tích lịch sử
Địa chỉ : Chùa Cương Xá, Tân hưng, TP Hải Dương, Tân Hưng, Tp. Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
Điện thoại : 091 325 52 47
Website : http//chuacuongxa.com.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Cương Xá - Di tích lịch sử, Chùa ở tại Hải Dương

Chùa Minh Khánh

Chùa Minh Khánh
Địa chỉ : ĐT390B, tt. Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương, Vietnam
Điện thoại : 098 298 51 22
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Minh Khánh, Chùa ở tại Hải Dương

chùa muống

chùa muống
Địa chỉ : Đường đê, Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
chùa muống, Chùa ở tại Hải Dương

Con Son Pagoda

Con Son Pagoda
Địa chỉ : Cộng Hòa, Tx. Chí Linh, Hải Dương, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Con Son Pagoda, Chùa ở tại Hải Dương

Chùa Trông

Chùa Trông
Địa chỉ : Thôn Hào Khê, Hưng Long, Ninh Giang, Hải Dương, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Trông, Chùa ở tại Hải Dương

Chùa Sùng Nghiêm

Chùa Sùng Nghiêm
Địa chỉ : Tứ Kỳ, Hai Duong, Vietnam
Điện thoại : 098 914 95 09
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Sùng Nghiêm, Chùa ở tại Hải Dương

Chùa Bảo Sài

Chùa Bảo Sài
Địa chỉ : Trương Mỹ, Phạm Ngũ Lão, Tp. Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bảo Sài, Chùa ở tại Hải Dương

Chùa Cao

Chùa Cao
Địa chỉ : Đường lên Chùa Cao, Kinh Môn, Hải Dương, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Cao, Chùa ở tại Hải Dương

Chùa Đông Thuần

Chùa Đông Thuần
Địa chỉ : 20 Đại lộ Hồ Chí Minh, Tp. Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Đông Thuần, Chùa ở tại Hải Dương

Chùa Trăm Gian

Chùa Trăm Gian
Địa chỉ : tt. Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Trăm Gian, Chùa ở tại Hải Dương