Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Đỏ

Chùa Đỏ
Địa chỉ : Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 0126 382 5565
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Đỏ, Chùa ở tại Hải Phòng

Chua Hai Ninh

Chua Hai Ninh
Địa chỉ : Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 0225 3851 353
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chua Hai Ninh, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Cao Linh

Chùa Cao Linh
Địa chỉ : QL10, An Dương, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 096 374 99 65
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Cao Linh, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Hàng

Chùa Hàng
Địa chỉ : 121 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 0225 3849 380
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hàng, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Hào Quang

Chùa Hào Quang
Địa chỉ : Hào Khê, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 62310717
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hào Quang, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Thắng Phúc

Chùa Thắng Phúc
Địa chỉ : Đường đê, Tiên Lãng, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//chuathangphuc.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thắng Phúc, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Vẽ Container Port

Chùa Vẽ Container Port
Địa chỉ : Lê Thánh Tông, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//haiphongport.com.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Vẽ Container Port, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Hồng Phúc

Chùa Hồng Phúc
Địa chỉ : Kiến An, Haiphong, Vietnam
Điện thoại : 0121 257 6982
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hồng Phúc, Chùa ở tại Hải Phòng

Pho Chieu Pagoda

Pho Chieu Pagoda
Địa chỉ : Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Pho Chieu Pagoda, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Hang

Chùa Hang
Địa chỉ : Trung Tâm Khu 1, Đồ Sơn, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 090 407 95 55
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hang, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Vẻn

Chùa Vẻn
Địa chỉ : 244 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 0225 3840 277
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Vẻn, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Tràng Kênh

Chùa Tràng Kênh
Địa chỉ : tt. Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tràng Kênh, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Mỹ Cụ

Chùa Mỹ Cụ
Địa chỉ : Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Mỹ Cụ, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa An Đà

Chùa An Đà
Địa chỉ : Đông Khê Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 0225 3738 331
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa An Đà, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Đôn

Chùa Đôn
Địa chỉ : Vĩnh Niệm Quận Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 0225 3856 536
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Đôn, Chùa ở tại Hải Phòng

chùa đông khê

chùa đông khê
Địa chỉ : Đông Khê, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 0165 847 1997
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
chùa đông khê, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Hòa Liễu

Chùa Hòa Liễu
Địa chỉ : Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hòa Liễu, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa Trung Hành

Chùa Trung Hành
Địa chỉ : Gần Chợ Lũng Đằng Hải Quận Hải An, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 0225 3832 114
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Trung Hành, Chùa ở tại Hải Phòng

Chùa An Hồng

Chùa An Hồng
Địa chỉ : An Hồng, An Dương, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa An Hồng, Chùa ở tại Hải Phòng

Đền Bà Đế

Đền Bà Đế
Địa chỉ : Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Đền Bà Đế, Chùa ở tại Hải Phòng