Chùa ở tại Hòa Bình

Chùa Tiên

Chùa Tiên
Địa chỉ : Phú Lão, Lạc Thủy, Hòa Bình, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//chuatienhoabinh.com.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tiên, Chùa ở tại Hòa Bình

Bai Dinh Temple

Bai Dinh Temple
Địa chỉ : Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình, Vietnam
Điện thoại : 0229 3868 789
Website : http//www.chuabaidinhninhbinh.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Bai Dinh Temple, Chùa ở tại Hòa Bình

Chùa Tác Đức

Chùa Tác Đức
Địa chỉ : xã Lạc Thịnh Hòa Bình, Lạc Thịnh Hoà Bình, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tác Đức, Chùa ở tại Hòa Bình