Tìm địa điểm

Chùa ở Quận Bình Thạnh

Chùa Diệu Pháp

Chùa Diệu Pháp
Địa chỉ : 188 Nơ Trang Long, phường 13, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 0283 5533 267
Website : http://chuadieuphap.com.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Diệu Pháp, Chùa ở Quận Bình Thạnh

Phuoc Vien Pagoda

Phuoc Vien Pagoda
Địa chỉ : Vòng xoay Hàng Xanh (Ngã tư Hàng Xanh), 318 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3899 0727
Website : http://mytour.vn/location/3516-chua-phuoc-vien-tp-ho-chi-minh.html
>> Chỉ đường Google Map <<
Phuoc Vien Pagoda, Chùa ở Quận Bình Thạnh

Chùa Bát Nhã

Chùa Bát Nhã
Địa chỉ : 445 Nơ Trang Long, Binh Thanh District, phường 13 Bình Thạnh Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3553 3780
Website : http://www.batnhagialam.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bát Nhã, Chùa ở Quận Bình Thạnh

Chùa Pháp Vân

Chùa Pháp Vân
Địa chỉ : 244 Nguyễn Văn Đậu, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3841 7117
Website : http://chuaphapvan.net/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Pháp Vân, Chùa ở Quận Bình Thạnh

Chùa Bảo Minh

Chùa Bảo Minh
Địa chỉ : 618 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, Phường 25, Vietnam
Điện thoại : 0283 8984 367
Website : http://chuabaominh.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bảo Minh, Chùa ở Quận Bình Thạnh

Giác Thọ Pagoda

Giác Thọ Pagoda
Địa chỉ : 449/18 Lê Quang Định, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 6294 2948
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Giác Thọ Pagoda, Chùa ở Quận Bình Thạnh

Chùa Bồ Đề

Chùa Bồ Đề
Địa chỉ : 250 Bạch Đằng, 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3899 3706
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bồ Đề, Chùa ở Quận Bình Thạnh

Chùa Châu Lâm Ni Tự

Chùa Châu Lâm Ni Tự
Địa chỉ : 39 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3840 4298
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Châu Lâm Ni Tự, Chùa ở Quận Bình Thạnh