Chùa ở Quận Thủ Đức

Hue Nghiem Pagoda

Hue Nghiem Pagoda
Địa chỉ : 204 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3896 3023
Website : http://www.chuahuenghiem.net/
>> Chỉ đường Google Map <<
Hue Nghiem Pagoda, Chùa ở Quận Thủ Đức

Chùa Một Cột Thủ Đức - Nam Thiên Nhất Trụ

Chùa Một Cột Thủ Đức - Nam Thiên Nhất Trụ
Địa chỉ : 100 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3897 2143
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Một Cột Thủ Đức - Nam Thiên Nhất Trụ, Chùa ở Quận Thủ Đức

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Phước
Địa chỉ : 20B Truông Tre, Linh Xuân, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Linh Phước, Chùa ở Quận Thủ Đức

Chùa Bửu Quang

Chùa Bửu Quang
Địa chỉ : Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3729 0248
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bửu Quang, Chùa ở Quận Thủ Đức

Chùa Vạn Đức

Chùa Vạn Đức
Địa chỉ : 502 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3896 2388
Website : http://chuavanduc.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Vạn Đức, Chùa ở Quận Thủ Đức

Bao Quang Pagoda

Bao Quang Pagoda
Địa chỉ : 75, Ấp Gò Dừa, Phường Bình Chiếu, Quận Thủ Ðức, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3896 2578
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Bao Quang Pagoda, Chùa ở Quận Thủ Đức

Chùa Thiên Phước

Chùa Thiên Phước
Địa chỉ : Trường Thọ, Thu Duc District, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thiên Phước, Chùa ở Quận Thủ Đức

Tu Quang Pagoda

Tu Quang Pagoda
Địa chỉ : Quốc lộ 1K, Linh Xuân, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 6283 1030
Website : http://www.vncgarden.com/di-tich-danh-thang/chuavietnam-xuavanay/tp-ho-chi-minh/chua-tu-quang
>> Chỉ đường Google Map <<
Tu Quang Pagoda, Chùa ở Quận Thủ Đức

Chùa An Lạc

Chùa An Lạc
Địa chỉ : Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa An Lạc, Chùa ở Quận Thủ Đức

Chùa Thiền Viện Tuệ Quang (Huỳnh Võ)

Chùa Thiền Viện Tuệ Quang (Huỳnh Võ)
Địa chỉ : 15, Khu Phố 2, Đường Số 5, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3897 0926
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thiền Viện Tuệ Quang (Huỳnh Võ), Chùa ở Quận Thủ Đức

Ni Viện Vạn Hạnh

Ni Viện Vạn Hạnh
Địa chỉ : 508 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Ni Viện Vạn Hạnh, Chùa ở Quận Thủ Đức

Chùa Ông Quan Thánh Đế Quân

Chùa Ông Quan Thánh Đế Quân
Địa chỉ : 73 Đường số 10, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Ông Quan Thánh Đế Quân, Chùa ở Quận Thủ Đức