Tìm địa điểm

Chùa ở Huyện Nhà Bè

Pháp Võ Cổ Tự

Pháp Võ Cổ Tự
Địa chỉ : Phú Xuân, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Pháp Võ Cổ Tự, Chùa ở Huyện Nhà Bè

Chon Giac Pagoda

Chon Giac Pagoda
Địa chỉ : 20 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chon Giac Pagoda, Chùa ở Huyện Nhà Bè

Chùa Phước Nguyên Tự

Chùa Phước Nguyên Tự
Địa chỉ : 56 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 090 979 91 09
Website : http://chuaphuocnguyen.com.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phước Nguyên Tự, Chùa ở Huyện Nhà Bè

Miếu Bà Châu Đốc 2

Miếu Bà Châu Đốc 2
Địa chỉ : Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 0166 854 4936
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Miếu Bà Châu Đốc 2, Chùa ở Huyện Nhà Bè

Chùa Đức Phú

Chùa Đức Phú
Địa chỉ : 9 Đường Nguyễn Bình, Nhơn Đức, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3780 0041
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Đức Phú, Chùa ở Huyện Nhà Bè