Tìm địa điểm

Chùa ở Bạc Liêu

Chùa Xiêm Cán

Chùa Xiêm Cán
Địa chỉ : ĐT31, Vĩnh Trạch Đông, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu, Vietnam
Điện thoại : 0291 3837 917
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Xiêm Cán, Chùa ở Bạc Liêu

Buddha Temple Ba Nam Hai

Buddha Temple Ba Nam Hai
Địa chỉ : Đê Biển, Nhà Mát, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu, Vietnam
Điện thoại : 097 740 15 09
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Buddha Temple Ba Nam Hai, Chùa ở Bạc Liêu

Hung Thien pagoda

Hung Thien pagoda
Địa chỉ : Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bac Lieu, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Hung Thien pagoda, Chùa ở Bạc Liêu

chùa Ông

chùa Ông
Địa chỉ : Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu, Vietnam
Điện thoại : 0291 3821 696
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
chùa Ông, Chùa ở Bạc Liêu

Chùa Hòa Bình

Chùa Hòa Bình
Địa chỉ : QL1A, TT. Hòa Bình, Hoà Bình, Bạc Liêu, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hòa Bình, Chùa ở Bạc Liêu

Phước Đức cổ miếu

Phước Đức cổ miếu
Địa chỉ : Điện Biên Phủ, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Phước Đức cổ miếu, Chùa ở Bạc Liêu

Chùa Giác Hoa

Chùa Giác Hoa
Địa chỉ : QL1A, Châu Thới, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Vietnam
Điện thoại : 096 671 75 18
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Giác Hoa, Chùa ở Bạc Liêu

Chùa Giác Hoa

Chùa Giác Hoa
Địa chỉ : Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Vietnam
Điện thoại : 0291 3830 662
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Giác Hoa, Chùa ở Bạc Liêu

Chùa Chuối

Chùa Chuối
Địa chỉ : Đường Không Tên, Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Vietnam
Điện thoại : 0291 3824 754
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Chuối, Chùa ở Bạc Liêu