Chùa ở Bà Rịa

Thiền Tôn Phật Quang

Thiền Tôn Phật Quang
Địa chỉ : núi Dinh, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại : 08 3846 2646
Website : http//thichchanquang.com/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Thiền Tôn Phật Quang, Chùa ở Bà Rịa

Chùa Phật Linh

Chùa Phật Linh
Địa chỉ : 248 A Tân Hòa 51 C, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại : 064 3891 583
Website : http//chuaphatlinh.com/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phật Linh, Chùa ở Bà Rịa

Thích Ca Phật Đài

Thích Ca Phật Đài
Địa chỉ : 608 Trần Phú, Phường 5, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại : 090 244 39 68
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Thích Ca Phật Đài, Chùa ở Bà Rịa

Chùa Khỉ

Chùa Khỉ
Địa chỉ : Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại : 097 307 26 63
Website : http//wwwdulichkhanhbinh.com/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Khỉ, Chùa ở Bà Rịa

Chùa Vạn Phước

Chùa Vạn Phước
Địa chỉ : Châu Pha, Tân Thành, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Vạn Phước, Chùa ở Bà Rịa

Chùa Từ Quang

Chùa Từ Quang
Địa chỉ : 102 Hạ Long, 2, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại : 064 3856 415
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Từ Quang, Chùa ở Bà Rịa

Tịnh Xá Niết Bàn

Tịnh Xá Niết Bàn
Địa chỉ : Hạ Long, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Tịnh Xá Niết Bàn, Chùa ở Bà Rịa

Hoi Phuoc Pagoda

Hoi Phuoc Pagoda
Địa chỉ : Nguyễn Tất Thành, Phước Nguyên, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại : 064 3825 903
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Hoi Phuoc Pagoda, Chùa ở Bà Rịa

Chon Khong Monastery

Chon Khong Monastery
Địa chỉ : Phường 6, Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam
Điện thoại : 0123 299 5516
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chon Khong Monastery, Chùa ở Bà Rịa

Linh Sơn Cổ Tự

Linh Sơn Cổ Tự
Địa chỉ : 104 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại : 064 3855 272
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Linh Sơn Cổ Tự, Chùa ở Bà Rịa

Chùa Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm Tự

Chùa Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm Tự
Địa chỉ : Độc Lập, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại : 064 3876 776
Website : http//daitonglam.com/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm Tự, Chùa ở Bà Rịa

Chùa Phước Hải Tự

Chùa Phước Hải Tự
Địa chỉ : 38 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại : 064 3854 664
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phước Hải Tự, Chùa ở Bà Rịa

Chùa Long Bàn

Chùa Long Bàn
Địa chỉ : Trần Xuân Độ, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Long Bàn, Chùa ở Bà Rịa

Chùa Quan Âm Tịnh Viện

Chùa Quan Âm Tịnh Viện
Địa chỉ : 360 Trần Phú, Phường 5, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Quan Âm Tịnh Viện, Chùa ở Bà Rịa

Chùa Hang Mai

Chùa Hang Mai
Địa chỉ : Tân Hòa, Tân Thành, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam
Điện thoại : 091 817 97 27
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hang Mai, Chùa ở Bà Rịa

Chùa Phước Sơn

Chùa Phước Sơn
Địa chỉ : QL55, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phước Sơn, Chùa ở Bà Rịa

Chùa Phổ Quang

Chùa Phổ Quang
Địa chỉ : QL51, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Điện thoại : 064 3890 456
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phổ Quang, Chùa ở Bà Rịa