Tìm địa điểm

Chùa ở Bắc Kạn

Chùa Thạch Long

Chùa Thạch Long
Địa chỉ : Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thạch Long, Chùa ở Bắc Kạn

Đền Thắm

Đền Thắm
Địa chỉ : Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Cạn, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Đền Thắm, Chùa ở Bắc Kạn