Phòng khám thú y ở Huyện Nhà Bè

Danh sách Phòng khám thú y ở Huyện Nhà Bè

Trạm Thú Y Huyện Nhà Bè

Trạm Thú Y Huyện Nhà Bè
Địa chỉ : 308 Đường Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3780 0433
Website : http://chicucthuyhcm.org.vn/new/2006/07/02/Tram-Thu-y-Nha-Be.aspx
>> Chỉ đường Google Map <<
Trạm Thú Y Huyện Nhà Bè, Phòng khám thú y ở Huyện Nhà Bè