Phòng khám thú y ở Hải Phòng

Danh sách Phòng khám thú y ở Hải Phòng

Veterinary Clinic Haiphong (vet Vu Huy progress)

Veterinary Clinic Haiphong (vet Vu Huy progress)
Địa chỉ : 21 Nguyễn Tường Loan, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 090 479 27 99
Website : https://www.facebook.com/phongkhamthuy426?ref=hl&ref_type=bookmark
>> Chỉ đường Google Map <<
Veterinary Clinic Haiphong (vet Vu Huy progress), Phòng khám thú y ở Hải Phòng

Phòng Khám Thú Y

Phòng Khám Thú Y
Địa chỉ : 426 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 0225 3519 818
Website : http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=ccty&MenuID=8011&ContentID=42847
>> Chỉ đường Google Map <<
Phòng Khám Thú Y, Phòng khám thú y ở Hải Phòng

Phòng Khám Thú Y (Bệnh Viện Chó Mèo Hải Phòng)

Phòng Khám Thú Y (Bệnh Viện Chó Mèo Hải Phòng)
Địa chỉ : 38 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 0225 3940 797
Website : https://m.facebook.com/benhvienchomeo.haiphong
>> Chỉ đường Google Map <<
Phòng Khám Thú Y (Bệnh Viện Chó Mèo Hải Phòng), Phòng khám thú y ở Hải Phòng