Chùa ở tại Tam Kỳ

Chùa Đạo Nguyên

Chùa Đạo Nguyên
Địa chỉ : 140 Phan Bội Châu, Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam
Điện thoại : 0235 3851 299
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Đạo Nguyên, Chùa ở tại Tam Kỳ

Chùa Hòa An

Chùa Hòa An
Địa chỉ : Phan Châu Trinh, Phước Hòa, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam
Điện thoại :
Website : http//chuahoaan.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hòa An, Chùa ở tại Tam Kỳ

Su Nu Dieu Quang Pagoda

Su Nu Dieu Quang Pagoda
Địa chỉ : Kiệt Nhà Đèn, Phường Hòa Hương, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Vietnam
Điện thoại : 0235 3858 362
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Su Nu Dieu Quang Pagoda, Chùa ở tại Tam Kỳ

Chùa Hòa Quang

Chùa Hòa Quang
Địa chỉ : 98/01, Tiểu La, An Mỹ, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam
Điện thoại : 0235 3859 460
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hòa Quang, Chùa ở tại Tam Kỳ

Chùa Linh Bửu

Chùa Linh Bửu
Địa chỉ : Tam Thăng, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam
Điện thoại : 093 773 67 38
Website : http//chualinhbuu.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Linh Bửu, Chùa ở tại Tam Kỳ

Phòng Khám BẢO TÂM

Phòng Khám BẢO TÂM
Địa chỉ : 378 Phan Châu Trinh, An Xuân, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam
Điện thoại : 0235 3859 279
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Phòng Khám BẢO TÂM, Chùa ở tại Tam Kỳ

Chùa Hòa Nam

Chùa Hòa Nam
Địa chỉ : Nguyễn Văn Trỗi, An Phú, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hòa Nam, Chùa ở tại Tam Kỳ

Chùa Sử Nữ Diệu Quang

Chùa Sử Nữ Diệu Quang
Địa chỉ : Phan Châu Trinh, Hòa Hương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Sử Nữ Diệu Quang, Chùa ở tại Tam Kỳ

Chùa Tịnh Độ

Chùa Tịnh Độ
Địa chỉ : Phan Châu Trinh, Hòa Hương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tịnh Độ, Chùa ở tại Tam Kỳ