BHXH Lạng Sơn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ : 413 Bà Triệu, Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn, Vietnam
Điện thoại : 0205 3873 335
Website : http//bhxhlangson.gov.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, BHXH Lạng Sơn