Địa chỉ công an phường thuộc quận 2

 • Công an phường An Khánh Quận 2

Địa chỉ: 1 Lương Định Của,  P. An Khánh, Q. 2, TP.HCM
Điện thoại: 08 374 153 40

==> Xem bản đồ phường An khánh quận 2

 • Công an phường Bình Trưng Đông Quận 2

Địa chỉ: 543/8 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q. 2, TP.HCM
Điện thoại:08 3743 0166

==> Xem bản đồ phường Bình Trưng Đông quận 2

 • Công an phường Cát Lái Quận 2

Địa chỉ: 705/3 Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q.2, TP.HCM
Điện thoại:08 3742 0256

 • Công an phường Thảo Điền Quận 2

Địa chỉ: 21/2 Đường Số 46, Phường Thảo Điền, Q.2, TP.HCM
Điện thoại:08 3898 9516

 • Công an phường Thủ Thiêm Quận 2 

Địa chỉ: 116 bis Lương Định Của, P. Thủ Thiêm, Q. 2, TP.HCM
Điện thoại: 08 3740 0058
==> Xem bản đồ phường Thảo Điền quận 2

 • Công an phường Bình An Quận 2 

Địa chỉ: 171/1 Lương Định Của, P. Bình An, Q. 2, TP.HCM
Điện thoại: 08 3741 5341
==> Xem bản đồ phường Thảo Điền quận 2

 • Công an phường An Phú Quận 2 

Địa chỉ: 01 Lương Định Của, Ấp 3, P.An Phú, Q.2, TP.HCM
Điện thoại: 08 3747 0396
==> Xem bản đồ phường Thảo Điền quận 2 

 • Công an phường Bình Trưng Tây Quận 2 

Địa chỉ: Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM
Điện thoại: 08 3743 0165
==> Xem bản đồ phường Bình Trưng Tây quận 2

 • Công an phường An Lợi Đông Quận 2 

Địa chỉ: 02 Thủ Thiêm, P.An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: 08 3741 5338
==> Xem bản đồ phường An Lợi Đông quận 2

 • Công an phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2

Địa chỉ: 560 Thạnh Mỹ Nam, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: 08 2240 8108
==> Xem bản đồ phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2

 • Công an phường Bình Khánh Quận 2 

Địa chỉ: 27 Lương Định Của, KP1, P.Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: 08 3741 5339
==> Xem bản đồ phường Bình Khánh quận 2

Xem thêm: