Địa chỉ công an phường thuộc quận 1

  • Công an phường Đakao Quận 1

Địa chỉ: 170 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, 1, Hồ Chí Minh.
Điện thoại:+84 8 3829 6181

==> Xem bản đồ phường Đakao Quận 1
  • Công An Phường Tân Định Quận 1

Địa chỉ: 62, Bà Lê Chân Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08)38299835.

==> Xem bản đồ phường Tân định Quận 1


  • Công An Phường Bến Nghé Quận 1

Địa chỉ: 74 Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh.
Điện thoại:+84 8 3829 8927

==> Xem bản đồ công An Phường Bến Nghé Quận 1  • Công An Phường Bến Thành Quận 1

Địa chỉ: 16 Lê Anh Xuân, Bến Thành, 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38 297 373 (84-8) (84-8) 38 297 373

==> Xem bản đồ công An Phường Bến Thành Quận 1


  • Công An Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1

Địa chỉ: 19 Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Bình, 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:+84 8 3829 3026

==> Xem bản đồ Công An Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1

  • Công An Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 

Địa chỉ: 66 Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:+84 8 3836 9131

==> Xem bản đồ Công An Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1

  • Công An Phường Cầu Ông Lãnh Quận 1 

Địa chỉ: 70, Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38242556

==> Xem bản đồ Công An Phường Cầu Ông Lãnh quận 1

  • Công An Phường Cô Giang Quận 1

Địa chỉ: 195 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 08 3836 7627

==> Xem bản đồ Công An Phường Cô Giang Quận 1

  • Công An Phường Nguyễn Cư Trinh quận 1

Địa chỉ: 139 Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:+84 8 3836 7166

==> Xem bản đồ Công An Phường Nguyễn Cư Trinh quận 1

  • Công An Phường Cầu Kho quận 1

Địa chỉ: 447C, Trần Hưng Đạo P. CẦU KHO, Q. 1
Điện thoại: (08)39200270

==> Xem bản đồ Công An Phường Cầu Kho quận 1