Phòng giáo dục các quận huyện TpHCM

Click để xem theo quận, huyện

Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12 Bình Thạnh Tân Bình Gò Vấp Bình Tân Thủ Đức Tân Phú Phú Nhuận Bình Chánh Nhà Bè Cần Giờ Củ Chi
Phòng giáo dục Quận 1 TpHCM

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 1

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 1
Địa chỉ : 47 Lê Duẩn
Điện thoại : 08 3829 8757
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Quận 2 TpHCM

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2
Địa chỉ : Trương Văn Bang
Điện thoại : 08 3747 0627
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Quận 3 TpHCM

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 3

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 3
Địa chỉ : 322 Nguyễn Thiện Thuật
Điện thoại : 08 3839 8887
Website : http://phonggiaoducquan3.e-school.edu.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Quận 4 TpHCM

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 4

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 4
Địa chỉ : 74 Nguyễn Trường Tộ
Điện thoại : 08 3826 0692
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Quận 5 TpHCM

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 5

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 5
Địa chỉ : 203 An Dương Vương
Điện thoại : 08 3857 6331
Website : http://pgdquan5.hcm.edu.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Quận 6 TpHCM

Phòng Giáo dục & Đào tạo Q.6

Phòng Giáo dục & Đào tạo Q.6
Địa chỉ : 10-12 Bình Tây
Điện thoại : 08 3855 4151
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Quận 7 TpHCM

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 7

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 7
Địa chỉ : 152 Huỳnh Tấn Phát
Điện thoại : 08 3872 3243
Website : http://pgdquan7.hcm.edu.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Quận 8 TpHCM

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 8

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 8
Địa chỉ : 4 Đường số 1011
Điện thoại : 08 5431 4332
Website : http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=45
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Quận 9 TpHCM

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 9

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 9
Địa chỉ : Nguyễn Trãi
Điện thoại : 08 3897 3236
Website : http://www.quan9.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&Category=Gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB%87u+chung&ItemID=23&Mode=1
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Quận 10 TpHCM

Phòng giáo dục & Đào tạo quận 10

Phòng giáo dục & Đào tạo quận 10
Địa chỉ : 474 Ba Tháng Hai
Điện thoại : 08 3863 9951
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Quận 11 TpHCM

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 11

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 11
Địa chỉ : 714 Hồng Bàng
Điện thoại : 08 3960 9921
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 11

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 11
Địa chỉ : 445 Lạc Long Quân
Điện thoại : 08 3974 1181
Website : http://pgdq11.e-school.edu.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Quận 12 TpHCM

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận 12

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận 12
Địa chỉ : 173/4H, Khu Phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12
Điện thoại : 08 3717 5339
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Bình Thạnh TpHCM

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận Bình Thạnh

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận Bình Thạnh
Địa chỉ : 6 Phan Đăng Lưu
Điện thoại : 08 3510 7854
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục quận Tân Bình TpHCM

Phòng giáo dục & Đào tạo quận Tân Bình

Phòng giáo dục & Đào tạo quận Tân Bình
Địa chỉ : 97 Trường Chinh
Điện thoại : 08 3849 0133
Website : http://pgdtanbinh.e-school.edu.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Gò vấp TpHCM

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận Gò Vấp

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận Gò Vấp
Địa chỉ : 1 Nguyễn Oanh
Điện thoại : 08 3894 2309
Website : http://pgdgovap.hcm.edu.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Thủ Đức TpHCM

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Q. Thủ Đức

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Q. Thủ Đức
Địa chỉ : 4 Nguyễn Công Trứ
Điện thoại : 08 3896 6829
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Bình Tân TpHCM

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Q.Bình Tân

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Q.Bình Tân
Địa chỉ : 462 Kinh Dương Vương
Điện thoại : 08 3875 0363
Website : http://pgdbinhtan.hcm.edu.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Tân Phú TpHCM

Trung tâm GDTX quận Tân Phú

Trung tâm GDTX quận Tân Phú
Địa chỉ : 78/2/45, Phan Đình Phùng
Điện thoại : 08 3813 2677
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Phú Nhuận TpHCM

Phòng Giáo Dục Quận Phú Nhuận

Phòng Giáo Dục Quận Phú Nhuận
Địa chỉ :
Điện thoại : phường 8 Phú Nhuận, 15 Nguyễn Thị Huỳnh
Website : http://pgdphunhuan.hcm.edu.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận Phú Nhuận

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận Phú Nhuận
Địa chỉ : 15 Nguyễn Thị Huỳnh
Điện thoại : 08 3844 3764
Website : http://pgdphunhuan.hcm.edu.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Huyện Bình Chánh TpHCM

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Bình Chánh

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Bình Chánh
Địa chỉ : E1/20 Tân Túc
Điện thoại : 08 3760 2207
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Huyện Nhà Bè TpHCM

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo
Địa chỉ : 306 Đường Nguyễn Bình
Điện thoại : 08 3777 0473
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Nhà Bè

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Nhà Bè
Địa chỉ : 7-8 Lâm Văn Bền
Điện thoại : 08 3872 0335
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Huyện Cần Giờ TpHCM

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Cần Giờ

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Cần Giờ
Địa chỉ : Lương Văn Nho
Điện thoại : 08 3874 0957
Website : http://www.pgdcangio.edu.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<

Phòng giáo dục Huyện Củ Chi TpHCM

Phòng giáo dục & đào tạo huyện Củ Chi

Phòng giáo dục & đào tạo huyện Củ Chi
Địa chỉ : Khu phố 7, TL8
Điện thoại : 08 3892 0461
Website : http://pgdcuchi.hcm.edu.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<