Satrafood quận 1

Danh sách cửa hàng tiện lợi Satrafood ở quận 1
Satrafoods Quận 1
1.       Satrafoods LÊ THỊ RIÊNG
Phone: (08)39.253.116
Fax: (08)39.253.115
Address: 2-4-6 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1
2.       Satrafoods 74 LÊ LỢI
Phone: (08)38.251.968
Fax: (08)38.251.966
Address: 74 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1
3.       Satrafoods NGUYỄN HUỆ
Phone: (08)39.151.592
Fax: (08)39.151.591
Address: 103 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
4.       Satrafoods 32 ĐỒNG KHỞI
Phone: (08)38.275.381
Fax: (08)38.275.382
Address: 32 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
5.       Satrafoods 12 LƯƠNG HỮU KHÁNH
Phone: (08) 39.260.778
Fax: (08) 39.260.779
Address: 12 Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
6.       Satrafoods LÊ THÁNH TÔN
Phone:
Fax:
Address: 204-206 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
7.       Satrafoods CỐNG QUỲNH
Phone:
Fax:
Address: 117 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

8.       Satrafoods ĐINH TIÊN HOÀNG
Phone:
Fax:
Address: 177 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1