Satrafood ở quận 2Danh sách cửa hàng tiện lợi Satrafood ở quận2


 Satrafoods Quận 2
1.       Satrafoods NGUYỄN DUY TRINH
Phone: 37.437.702
Fax: 37.437.703
Address: 187 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2
2.       Satrafoods NGUYỄN THỊ ĐỊNH
Phone: 37.423.454
Fax: 37.423.455
Address: 312 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (Gần cầu SG)
3.       Satrafoods Nguyễn Duy Trinh 2
Phone:
Fax:
Address: 975 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2