Hồ bơi quận tân phú

Danh sách hồ bơi quận tân phú
  • Hồ Bơi Tây Thạnh

Điện thoại: 098 948 53 37
Địa chỉ:87 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
Xem bản đồ hồ bơi tây thạnh
  • Hồ Bơi Thiên Thai

Điện thoại: 08 3842 5345
Địa chỉ:701 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
Xem bản đồ hồ bơi thiên thai
  • Câu lạc bộ Bơi Lội Lý Thánh Tông

Điện thoại: 090 851 13 88
Địa chỉ: 180 Lý Thánh Tông, Hiệp Tân, Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
Xem bản đồ câu lạc bộ bơi lội lý thánh tông

 Hồ bơi