Hồ bơi ở Bình Thạnh Tphcm


Hồ bơi ở Bình Thạnh Tphcm
  • Hồ bơi Đại Đồng

Điện thoại: 08 3841 2630
Địa chỉ:25A Nơ Trang Long, 7, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh,
Xem bản đồ hồ bơi đại đồng
  • Hồ bơi Lido

Điện thoại: 08 3843 2429
Địa chỉ:290 Nơ Trang Long, phường 12, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Xem bản đồ hồ bơi lido
  • Hồ Bơi Hải Quân

Điện thoại:
Địa chỉ: P.19,, 12 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, Tp Hồ Chí Minh
Xem bản đồ hồ bơi hải quân
  • Hồ bơi Văn Thánh

Điện thoại: 08 3512 3026
Địa chỉ:48/10 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Xem bản đồ hồ bơi văn thánh
  • Khách Sạn Nhà Hàng Hồ Bơi Nắng Mai

Điện thoại: 08 3556 2731
Địa chỉ: 455 Bình Quới, 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Xem bản đồ khách sạn nhà hàng hồ bơi nắng mai